SARABETH VERCRUYSSE

In Wegwijs kunnen kinderen, jongeren en jongvolwassenen bij mij terecht. Ook ouders kunnen met hun bezorgdheden bij mij aankloppen. Jouw verhaal is het startpunt van de zoektocht die we samen gaan afleggen.

#LEVENSLANGLERENDIPLOMA'S, OPLEIDING & ERVARINGEN

#LEVENSLANGLERENDIPLOMA'S, OPLEIDING & ERVARINGEN

  • Diploma Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent
  • Cognitief Gedragstherapeut i.o
  • Ervaring in Universitair Psychologisch Centrum Kind & Adolescent te Gent
  • Gewerkt als zelfstandig kinder- en jongerenpsycholoog in een groepspraktijk

Als actieve psycholoog zijn wij verplicht om aangesloten te zijn bij de psychologencommissie (erkenningsnummer: 932124439) en in het bezit te zijn van een visumnummer (281157).

"Schildpadden kunnen meer over de weg vertellen dan hazen"

Soms heb je een wirwar aan vragen en lijkt het antwoord onvindbaar. Samen met jou ga ik op pad in jouw zoektocht naar antwoorden. Tijdens therapie moeten we soms ‘wat gas terug nemen’ om goed te begrijpen wat er zich allemaal afspeelt. Zodat je daarna terug op je eigen tempo verder kunt

#VISIESAMEN OP PAD

VISIESAMEN OP PAD

In WEGWIJS focus ik mij op het begeleiden van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Daarnaast kunnen ook ouders bij mij terecht met hun vragen en bezorgdheden.

Op elk punt in je leven kunnen er moeilijkheden op je pad komen. We onderzoeken welke invloed bepaalde gebeurtenissen hebben op jou. Om dit goed te begrijpen staan we stil bij je gevoelens, gedachten en het gedrag dat je hierbij stelt. We zoeken naar patronen die zich ontwikkelden en manieren om deze te doorbreken.

Bij (jonge) kinderen gaan we vaak creatief te werk aan de hand van spel en visueel materiaal. Ben jij een jongere of jongvolwassene? Dan zoeken we samen naar manieren om de therapie af te stemmen op je eigen wensen. Ook hier kan creatief gewerkt worden.

Iedereen maakt deel uit van een groter geheel. Je hebt ouders of verzorgers, broers en/of zussen, belangrijke familieleden… Je hebt contact met leerkrachten, opvoeders, leerlingenbegeleiders of het CLB. Belangrijke gezins- en/of familieleden kunnen een grote rol spelen in het groeiproces. Daarnaast kan er steeds overleg plaatsvinden met school of CLB. Dit alles gebeurt steeds in samenspraak en rekening houdend met het beroepsgeheim.

Als ouder maak je je misschien zorgen om je kind. Soms gebeurt het dat je de richting in het ouderschap even kwijt bent of zoekend bent in je rol als (plus/mee/pleeg)ouder. Samen creëren we ruimte om alle bezorgdheden te bespreken. We bekijken steeds samen welke weg we gaan afleggen. Hierbij kunnen oudergesprekken, aanvullende individuele sessies met het kind of gezinsgesprekken aan bod komen.

https://praktijkwegwijs.be/wp-content/uploads/2020/11/logoseetru.png

©2020 PRAKTIJK WEGWIJS , Samen op zoek naar jouw weg –  Alle rechten voorbehouden | Privacy Policy